KATO K EXHIBITIONS2014

KATO K×ナカムラミオ

「BIGAKU」展2014 KATO,K (c)